Latest Posts

Rare pictures of three Swamijis (Ramnathi, Goa, April 2018)

»

Shri Venkatesh Goshripuresha….. Lyrics Shri K.Anant Bhat Singer- Smt.B.R.Chhaya

श्री वेंकटेशा श्री वेंकटेशा गोश्रीपुरेशा भक्तीचो वरु दी माका | जीवन शून्य हें भक्ति विना विसरु तुझो घालनाका ||पल्लवी|| क्षणिक हें जीवन फेणा समान मानवु अभिमान करता |   जाण स्वार्थ नेण परमार्थ ईश्वर भजन विसरता ||1|| स्मरण कळना कीर्तन कळना नवधा भक्ति येना | दुरित जगान्तु बुडता मन हें तुगेलें नांव घेना ... »

“कला काव्य” कॊंकणी कविता पुस्तक. बरौपी पी. क्रिष्णकुमार, कॊच्ची

    कला काव्य कॊंकणी कविता पुस्तक.  बरौपी पी. क्रिष्णकुमार, कॊच्ची.  कॆरळ कॊंकणी अकाडमी, चॆर्ळाय, कॊच्ची प्रकाशक. अखिल भारतीय कॊंकणी परिषदॆचॆ ३१-वे मुंबयचॆ अधिवॆशनांत उजवाडपायलॊ. पी. क्रिष्णकुमार, हांगॆलॊ प्रथम कविता संग्रह तं कलाकाव्य.  सान प्रायॆर कविता बरॊंचाक तान आसीली.  कॊच्चिनान्तु थाकुन उजवाड... »

KONKANI LANGUAGE & LITERATURE : SOME MILESTONES

AD 981 Earliest known inscription in Konkani at the foot of the colossal statue of Bahubali at Shravanabelagola (Karnataka) dated AD 981 (first line) and AD 1117 (second line) These are both in Devanagari script. AD 16 C Earliest Literature – the stories from Ramayana & Mahabharatha render... »

Amgelo Devu – Lyrics by Shri K Anant Bhat Singer – Smt.B.R.Chhaaya

आमगेलो देवु आमगेलो देवु श्री व्यास रघुपति | स्वामी आमगेले श्री सुधीन्द्र यति | जायि जाल्यारि सदा तुका उन्नति | लायि हरिगुरु चरणारि मनमति ||पल्लवी|| पराशरागेलो पूतु तो व्यासु | परम पावन ताजो इतिहासु || हरिद्वारान्तु व्यासाश्रमवासु | हरण करतलो तो मनाचो लासु ||1|| व्यासमन्दिर हांगा जाल्यां हें सुन्दर |... »

GSB Links

This section is devoted for information regarding useful GSB Links or Websites. »

GSB Sports / Games

This section is devoted for information regarding GSB persons who are excelling in sports and game »

GSB Land / Settlement

This section is devoted for uploading information regarding GSB Land & Settlement. In some places, GSB families are staying in small numbers and they don’t have a temple there. In such cases, you can upload their information under this section. »

चेर्डुवांक काणी – Cherduvank Kaani – Lyrics and sung by Shri K Anant Bhat

चेर्डुवांक काणी एकु अस्सीलो कोल्लो तो पाडे बाईन्तु पोळ्ळो | भाइर येवुंचे खातिर ताणे प्रयत्नु केल्लो ||1|| यत्नु तो निष्फल जाल्लो कष्ट पोळोव्नु भिल्लो | भारी चिकलट बायिंचें थोडें उदाक पिल्लो ||2|| एकिबोकोडि आयली बायिंचे लाग्गी गेल्ली | तान लागली म्हणू तीणे विनन्ति केल्ली ||3|| चतुरस्वभावी कोल्लो मनान... »

PRATHAM VANDANA – LYRICS – SHRI K ANANT BHAT SINGER – SHRI PUTTUR PANDURANG NAYAK

प्रथम वन्दन प्रथम वन्दन हें विघ्नेश्वराक | माथें बागसिता देवा ! राक ||पल्लवी|| गणनायकु तूं मंगलदायकु | म्हणता जन तुका गणपति लायकु ||१|| गिरिजा नंदना! गजमुख देवा | शरण तुका हांव करतां सेवा ||२|| एकदन्तु पाशांकुश धारी | राक विघ्नेशा! तूं शोक संहारी ||३||   »

वेंकटेश देवा – Album – Bhaktimala (1987) Lyrics – Shri K Anant Bhat Singer – Shri Puttur Pandurang Nayak

वेंकटेश देवा भक्तिमाला (१९८७)                                        गायक – श्री पुत्तूर पांडुरंग नायक         वेंकटेश देवा ! करतां तुगेली सेवा| संकट हे आयकूनु तूं राक माका देवा!|| पल्लवी|| शंख-चक्र-गदा धोर्नु अभय तूंचि दित्ता| पंकजलोचना ! तुका यमुधर्मुयि भित्ता ||१|| वेंकटागिरिनाथु तूं पाप पु... »

रामा तुक्का प्रणाम – Lyrics by Shri K.Anant Bhat, Sung by Shri.Puttur Narsimha Nayak

श्रीरामा तुक्का प्रणाम   श्रीरामा  करता तुक्का प्रणाम | परम प्रेमान करता गायन रामा तुगेले नाम ||   एक फन्ता शरण आयिल्याक राकचे तुगेले काम | लोक सग तुझे माये अधीन म्हणता तुझे गुणग्राम ||  रामा…..   मायेचे वशान्तु जाल्लेले जीवाक कदापि ना विश्राम | दायक वर तुझे नाम मेळेयता भक्तांक तुगेले धाम ||  ... »

GLOBAL CONTRIBUTION OF GSB PHYSICIANS OF KOCHI

In the latter half of Seventeenth Century, when Kochi (Kerala) was under Dutch rule, a great project was undertaken by the then Governor of Kochi, Hendrik Adrian Van Rheede. It was the stupendous work of compiling and publishing a fully illustrated botanical encyclopedia with comprehensive informati... »

केरळांत कोंकणी साहित्याचो उदय

केरळ भुंयेर कोंकणी जनांनी येवनु राबितो घालून आतां अनेक शतकां जालीं. शतकां पूर्विल्ले एक अतिदीर्घ यात्रेंत ते पूर्वज गोंयचान आयलेले, आपण्यालीं घरां, भाटां, शेतां आनी गांव वाठार सोडून आयलेले. ते आपण्याले घरकारांक आनी सोयर्यां धायर्यांक बी म्हार्यांत घेवनु आयले. थोड्यांनी आपण्याले कुलदैवतांक मोट बांदून... »

LEST WE FORGET..

Hundreds of years ago, KONKANI used to be identified as LINGUA BRAMANICA – Language of the Brahmins. This is a historical fact. Is there any doubt regarding who those Brahmins were? Let us check another chapter of history. In the year 1542, Shrimad Surendra Tirtha Swamiji of Kumbhakon Math iss... »

WordPress Video Lightbox Plugin